28.6.07

Xenialidade de Sun Iou Miou, candidata a bolseira do ILGa


-Tes algún problema
coa normativa oficial?

-Niñum

23.6.07

ArteNativa

Aquí o underground
non está no subsolo

está no rural
12.6.07

O Celta, idiosincrasia e retranca


O único equipo
do mundo cun himno
derrotista

5.6.07

Memorias dun neno arrabaldeiro


Eu sonvos o Eue, un rapaz
do periurbano ex-aldea semicidade
coma quen di
....................un al(gh)ien