18.8.10

Comunic-arte

Mandarche unha sms
de seiva saliva en cada bico

lamberte en código morse

Vinganza

Sentar á sombriña pra ver como se cocen facendo
cola na Quintana dediante da Porta Santa baixo un

sol de xustiza

11.8.10

punki


por boca acción
provocación
por vocación