26.12.07

Espectáculo multimerda na Coruña


C.S. Atreu
Sábado 29
21:00 h

Revolution rock


O punk rock repártelle
kalashnikovs ao pobo
en forma de guitarras

16.12.07

Váte(r) II

Meu fillo, non lle
cantes a Roca

Instálao

Váte(r) I

Meu pai é fontaneiro
eu cántolle
ao váter

11.12.07

Mira ti


Pois non che sabía eu
que seguise sendo tan fácil

épater le bourgeois

3.12.07

Ir a Cangas por mirar Vigo


Hoxe as luces de Vigo
parecen feitas
para alumar o Morrazo