21.9.10

Aviso

Ofrécese
grupo punk
para reformas

Marchar

na hora que o chopiño
de licor K se me fai

reloxo de area

Boicot

Sen tetos
non hai
paraíso

13.9.10

Rock & Roll Circus

todo, aquí todo dura
máximo 5 min

coma os temas

10.9.10

.

cando o amor é plusvalía
e pra gañar

hai que perder