23.10.08

The End (of History)

Fukuyama-Hollywood
Nin puta idea do que é un final

aberto ou feliz