27.5.08

Álvarez Blázquez


E que faría hoxe
Cachamuíña diante

das portas da Citroën?

21.5.08

Evolución lingüística


Ayuntamiento
Concello
Untamento

20.5.08

Eros e Tánatos

Case todo o facemos

por foder
ou por foder

14.5.08

Máis barata


Sinceramente
para autoemoción
a masturbación

2.5.08

Idea para autoemprego II


A boas horas

Afterhours
Mangas Verdes

Idea para autoemprego I


A Vaquiña
polo que Vale

Management