20.8.08

Fónética e fonoloxía


Nunca adorei tanto un fonema
coma cando ela dixo

-Voume xa(r)